0

سینمامارکت

مهلت اشتراک روز

حمایت مالی

 

این صفحه جهت حمایت مالی از سلاله | امام زاده عبدالله ایجاد شده است.

 


شما می توانید با کلیه کارت های عضو شبکه شتاب، از طریق هر یک از درگاه های بانکی زیر، پرداخت خود را انجام دهید.
* پرداختی شما(ریال):  
در حال اتصال به بانک