حمایت مالی

 

این صفحه جهت حمایت مالی از قطب جنوب یک سال بر روی یخ ایجاد شده است.

 


شما می توانید با کلیه کارت های عضو شبکه شتاب، از طریق هر یک از درگاه های بانکی زیر، پرداخت خود را انجام دهید.
* پرداختی شما(ریال):  
در حال اتصال به بانک