0

مهلت اشتراک روز

Michael Moore

Michael Moore

5.0 (4)

مایکل موردر۲۳ آوریل۱۹۵۴درفلینت،ایالت میشیگان،آمریکا بدنیا آمد. در دانشگاه میشیگان در رشتهٔ خبرنگاری تحصیل کرد و کار حرفه‌ای خود را با ویراستاری مجله دانشگاه میشیگان آغاز کرد. پس از تحصیل به فیلم‌سازی مستند و برنامه‌سازی برای تلویزیون روی آورد. ویژگی اصلی فیلم‌های او زبان تند و جسورانه‌اش علیه سیاست‌مداران بخصوص سیاست‌مداران آمریکا است. او همچنین کتابی به ناموطنم کجاسترا تألیف کرد و انتقادهای صریح و تندی علیه دولت جرج بوش وارد کرد.