مهلت اشتراک روز

0

مهلت اشتراک روز

کارآفرینان | قسمت سوم

Karafrinan03
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

این قسمت از مستند "کارآفرینان" راجع به فعالیت های ابوالقاسم شفیعی از کارآفرینان موفق فعالیت های اقتصادی می باشد.

2,000 تومان

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود