مهلت اشتراک روز

مهلت اشتراک روز

پیشمرگان

PishMargan
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بهمن 1357،مناطق کردنشین غرب ایران شاهد چند شورش مسلحانه بود که سال ها ادامه داشت و امنیت را در آن مناطق به هم زد. این شورش ها که به یک جنگ تمام عیار داخلی تبدیل شدند، توسط چند گروه انجام شد که با شعار خودمختاری کردستان، در نخستین روزهای پس از سقوط شاهنشاهی، با حمله به پادگان های ارتش و ژاندارمری و غارت پادگان ها، مسلح شده بودند. در شرایطی که نا امنی در شهر‌های کردنشین ایران اوج گرفته بود، گروهی از جوانان کرد، به مقابله با این گروه های مسلح برخاستند و سازمانی را تشکیل دادند به نام "پیشمرگان مسلمان کرد". آن ها نقش بزرگی در آزادی شهرها و مناطق غرب کشور از دست گروه های مسلح ایفا کردند. این مستند 7 قسمتی، حوادث آن سال ها را از زبان "پیشمرگان مسلمان کرد" روایت می کند. قسمت اول: از زیر خاکستر، قسمت دوم: ایل منگور، قسمت سوم: هجرت، قسمت چهارم: به سوی آزادی، قسمت پنجم: فرزندان بانه، قسمت ششم: پا به پای پدر، قسمت هفتم: ماجرای دولاب.

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود