مهلت اشتراک روز

0

مهلت اشتراک روز

پوواکاتسی

Powaqqatsi
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

مستند توسعه فناوری در ملت ها و تاثیر تغییر به شیوه زندگی غربی را بر آنها به تصویر می کشد...

1,000 تومان

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود