مهلت اشتراک روز

0

مهلت اشتراک روز

هفتاد سال هوس

HaftadSalHavas
نشان گذاری

مستند " هفتاد سال هوس " به صورت ویژه به اتفاقات تلخی که طی هفتاد سال بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر رخ داده، پرداخته است. جنگ های قرن بیستم که طی آنها بیش از 100 میلیون نفر کشته شدند از جمله این اتفاقات هستند، همچنین نقش ابرقدرت هایی که صحنه گردان اصلی این نبردها بوده اند روایت می شود. کشورهایی که همواره با استفاده از قدرت سلاح و با حرف زور، مداخله در امور داخلی دیگر جوامع را همچون حقی برای خود محفوظ می دانند، اعلامیه حقوق بشر را تنها دستاویزی برای متهم کردن دولت های دیگر میدانند و چیزی به نام حقوق انسان ها برای آنها تعریف نشده است. در مستند هفتاد سال هوس همچنین برخی از موارد نقض اعلامیه حقوق بشر توسط آمریکا و مزدورانش نیز مورد توجه قرار گرفته است.

2,000 تومان

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود