0

مهلت اشتراک روز

ننه قربون

NaneGhorboon
نشان گذاری
کمتر...

ایده ی قهرمانِ ملت نبایست راه را بدانجا ختم می کرد که واقعیتِ ملتِ قهرمان را کم رنگ نماید. تنها، دیدن عناصر فیزیکال، پرداخت به خط مقدم جنگ و بازنمایی روایت های تاریخی صرف، جغرافیایی، نظامی، لجستیکی، عملیاتی و... نمی تواند واقعیت اتمسفر دفاعی و روحیه ی ایستادگی مردم ما را به تصویر درآورد. کارگردان این اثر بر این باور است که "باید دوباره دید".

2,000 تومان

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود