مهلت اشتراک روز

0

مهلت اشتراک روز

نازیسم

Nazism
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

موضوع مستند برمی گردد به یک مزرعه در حوالی شهرستان خمین که این مزرعه فعالیت خودش را در دهه ۷۰ شروع می کند و رفته رفته با رشد مزرعه آب دهی چشمه سارهای روستایی که به فاصله کمی از آن مزرعه قرار دارند به تدریج کم می شود و نهایتا به خشک شدن آن ها منتج می شود.

1,000 تومان

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود