0

مهلت اشتراک روز

نازیسم

Nazism
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

موضوع مستند برمی گردد به یک مزرعه در حوالی شهرستان خمین که این مزرعه فعالیت خودش را در دهه ۷۰ شروع می کند و رفته رفته با رشد مزرعه آب دهی چشمه سارهای روستایی که به فاصله کمی از آن مزرعه قرار دارند به تدریج کم می شود و نهایتا به خشک شدن آن ها منتج می شود.

1,000 تومان

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود