0

مهلت اشتراک روز

بقا

Thrive
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

بقای انرژی در کره زمین، تولید انرژی توسط جانواران و لزوم انرژی برای بقای انسان و سوالاتی همچون انرژی رایگان چیست؟ چه کسانی مخالف انرژی رایگان هستند؟ آیا موجودات فضایی وجود دارند؟ چه کسانی دنیا را کنترل می کنند؟ نظام بانکداری چگونه مدیریت می شود؟ نظم نوین جهانی چیست...و بسیاری سوالات و موضوعات دیگر در مستند بقا بررسی می شود.

2,000 تومان

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

cinemamarket.ir u3296

این مستند فوق العاده است

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود