0

مهلت اشتراک روز

قیام صحرا

GhiameSahra
نشان گذاری
کمتر...

سال هاست که رسانه های دنیا فقط نام سرهنگ معمر قذافی و جنجال هایش را از لیبی شنیده اند. شاید برای این است که بحث های زیادی در مورد انقلاب این کشور در 17 فوریه 2011 وجود دارد. به نظر می رسد اینک زمان آن فرا رسیده تا لیبی با نگاهی عمیق تر به مردم دنیا معرفی شود، تا ضمن آشنایی با این کشور، ریشه های انقلاب بررسی گردد. مجموعه ی قیام صحرا که در ایّام انقلاب لیبی در سال 2011 تصویربرداری شده، به دنبال این مهم می باشد.

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

cinemamarket.ir u2482

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود