مهلت اشتراک روز

0

مهلت اشتراک روز

قتل عام اجتماعی

GhatleAmeEjtemaei
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

با این که عنوان فیلم به انگلیسی ترجمه شده اما ترجمهٔ تحت اللفظی یادوارهٔ تاراج است که تأکید اصلی فیلم را آشکار می کند؛ تاراج استثمار گونه ای که مردم آرژانتین ــ به خصوص از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ از جانب صاحبان قدرت (همبستگی استثمار آمیز طبقهٔ سیاسی داخلی فاسد با نهادهای مالی چندملیتی و جهانی) متحمل شده اند و از آن رنج برده اند و می برند.

2,000 تومان

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود