0

مهلت اشتراک روز

قتل عام اجتماعی

GhatleAmeEjtemaei
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

با این که عنوان فیلم به انگلیسی ترجمه شده اما ترجمهٔ تحت اللفظی یادوارهٔ تاراج است که تأکید اصلی فیلم را آشکار می کند؛ تاراج استثمار گونه ای که مردم آرژانتین ــ به خصوص از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ از جانب صاحبان قدرت (همبستگی استثمار آمیز طبقهٔ سیاسی داخلی فاسد با نهادهای مالی چندملیتی و جهانی) متحمل شده اند و از آن رنج برده اند و می برند.

2,000 تومان

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

cinemamarket.ir u2559

ترجمه آن به فارسی (زیرنویس) بسیار بد انجام شده و نامفهوم است.

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود