0

مهلت اشتراک روز

غذاهای منتخب

FoodChoices
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

این مستند شرح حال فیلم ساز معروف Michal Siewierski می باشد که به بررسی تاثیر انتخاب غذا و سلامت آن بر مردم می پردازد . اینکه چگونه این انتخاب ها بر سلامت سیاره ما و دیگر موجودات زنده تاثیرگذار خواهد بود دیگر بخش این مستند جذاب می باشد.

2,000 تومان

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

LayoutGeneratorContent: Fetch LoadTemplateView ErrorException has been thrown by the target of an invocation. stackTrace: at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at System.Reflection.RuntimePropertyInfo.SetValue(Object obj, Object value, Object[] index) at LayoutGeneratorContent.LoadTemplateViewContentDetail(Int32 layoutkind, String Template, PlaceHolder PlaceHolder1) in c:\Host\Web\App_Code\Generator\LayoutGeneratorContent.cs:line 2555
Load ListContent Error