0

مهلت اشتراک روز

سختانه

Sakhtaneh
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

برنامه تلویزیونی "سختانه" سوالات سخت میپرسد ، تا طرح سوالات سخت به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
 
قسمت اول= محمد قوچانی با موضوع ژونالیزم حرفه ای
قسمت دوم= شهریار زرشناس با موضوع نئولیبرالیسم
قسمت سوم =حسین دهباشی  با موضوع چرخش های سیاسی

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود