0

مهلت اشتراک روز

رویای ایرانی

RoyayeIrani
نشان گذاری
کمتر...

هر انسانی رویایی دارد. بعضی از افراد در حسرت رویای خودشان هستند و بعضی که به آن رویا دست یافته اند، از آن متنفرند. این مستند رویای خبرنگار آمریکایی را نشان می دهد که رویای دیدن مقام معظم رهبری را دارد و به خاطر همین به ایران سفر می کند. خبرنگار آمریکایی نه به خاطر جاسوسی، و نه برای فعالیت اقتصادی آمده است بلکه آمده تا نویسنده نامه به جوانان اروپایی و آمریکایی را از نزدیک ببیند. او در بین مستند با بعضی از رسم و رسومات ایران مواجه می شود و از بعضی از آداب و رسوم تعجب می کند. کلیپ ماپین در مستند می گوید که در آمریکا، همه چیز ایران را تعریف نمی کنند و دولت آمریکا خلاف واقعیت را بیان می کند. او در باره موضوعاتی مانند مذاکرات هسته ای ، رابطه ایران و آمریکا، فرهنگ و هنر ایران، اختلاف طبقاتی مردم ایران و نظر مردم در مورد آمریکا و زندگی در آن نیز صحبت می کند.

2,000 تومان

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود
LayoutGeneratorContent: Fetch LoadTemplateView ErrorException has been thrown by the target of an invocation. stackTrace: at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at System.Reflection.RuntimePropertyInfo.SetValue(Object obj, Object value, Object[] index) at LayoutGeneratorContent.LoadTemplateViewContentDetail(Int32 layoutkind, String Template, PlaceHolder PlaceHolder1) in c:\Host\Web\App_Code\Generator\LayoutGeneratorContent.cs:line 2550
Load ListContent Error