مهلت اشتراک روز

0

مهلت اشتراک روز

تمدن

Tamaddon
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

اولین قسمت از این مجموعه در سال 1420 آغاز می شود، وقتی که سلسله ی مینگ در چین نسبت به همه تمدن های پیشرفته ی یک ادعای معتبر داشت: جهان زیر چتر تمدن چین است. انگلیس آن زمان در مقایسه با تمدن چین چهره کاملا بدوی داشت. با این حال برتریی که چین درتکنولوژی تثبیت کرده است به رشد مداوم اقتصادی بدل نشده. در چین امپراطوری یکپارچه به بسط استعماری و نوآوری اقتصادی میدان نداد. درحالی که در اروپا احزاب سیاسی رقابت را بار آورند. سوالی که امروز مطرح است این است که آیا غرب مزیت رقابتی خود را نسبت به آسیای به سرعت در حال ترقی ازدست می دهد؟

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود