مهلت اشتراک روز

0

مهلت اشتراک روز

تراریخته

Trarikhte
نشان گذاری
کمتر...

مستند "تراریخته" پیرامون محصولات دستکاری شده ژنتیکی است که با استفاده از انتقال یک یا دو ژن بین دو نوع موجود زنده مختلف به دست می آیند و مصرف آنها مباحث مختلفی را میان اساتید و صاحب نظران حوزه بیوفناوری به وجود آورده است.

1,000 تومان

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود