مهلت اشتراک روز

مهلت اشتراک روز

بحران خاموش

BohraneKhamoush
نشان گذاری

شاید باید کیلومترها آنسوتر بدنبال ریشه مشکلات امروز جامعه گشت؛ شاید رفتار جوان امروز را باید در 20 سال گذشته اش بررسی کرد؛ و شاید برای اصلاح 20 سال آینده کشور باید به سراغ کودکان امروز رفت... "بحران خاموش" روایتی است صریح از 20 سال آینده کشور!

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود