مهلت اشتراک روز

مهلت اشتراک روز

الکترامپ

ElekTramp
نشان گذاری
کمتر...

در موشن گرافیک " الکترامپ " دلایل انتخاب ترامپ در آمریکا، نقش های برنی سندرز، آنارشیسم های مخفی و... در نتیجه انتخابات آمریکا بررسی می شود.

0 تومان

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود