0

مهلت اشتراک روز

الکترامپ

ElekTramp
نشان گذاری
کمتر...

در موشن گرافیک " الکترامپ " دلایل انتخاب ترامپ در آمریکا، نقش های برنی سندرز، آنارشیسم های مخفی و... در نتیجه انتخابات آمریکا بررسی می شود.

1,000 تومان

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود