مهلت اشتراک روز

مهلت اشتراک روز

آمریکا از آزادی به سمت فاشیسم

AmricaAzAzadiBeSamteFashism
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

در این فیلم به وضعیت درآمدهای ناشی از مالیات در آمریکا پرداخته می شود و اینکه آیا اساسا آنها توسط حکومت ها به درستی خرج می شوند یا خیر. همچنین بسیاری از تکنولوژی را که حکومت آمریکا سعی در به کارگرفتن آنها دارد را به نقد می کشاند. به عنوان مثال کارت های شناسایی ملی، چیست های آشکار ساز هویت، کامپیوتر های رای گیری و... در این فیلم به طور زیبایی نشان می دهد که حکومت آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم سعی در محدود کردن حریم شخصی افراد و کنترل افراد و کنترل تمام ابعاد شخصی جمعیت آمریکا و جهان دارد.

2,500 تومان

با خرید اشتراک به هزاران فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود