0

مهلت اشتراک روز

آخرین فرزندان سومالی

AkharinFarzandaneSoomali
نشان گذاری
بیشتر....
کمتر...

کشور سومالی در منطقه ی استراتژیکِ شاخ آفریقا واقع شده است، منطقه ای که عبور و مرور کشتی ها و نفت کش ها را از خلیج فارس به کانال سوئز در کنترل خود دارد. پس از قیام مردم در سال 91 و سقوط ژنرال "محمد زیادباره"، از آن به عنوان تنها کشور بی دولت در دنیا یاد می کنند، سومالی به مدت 16 سال فاقد حکومت مرکزی و دولت مقتدری بوده است. این فیلم، به مرور حوادث سومالی پس از شروع جنگ های داخلی و وضعیت اجتماعی اقتصادی این کشور می پردازد و مصائب و مشکلاتی که گریبان گیر مردم شده است را مورد بررسی قرار می دهد.

با خرید اشتراک، به هزار فیلم دیگر دسترسی داشته باشید
این محصول فقط با خرید تکی قابل مشاهده است
اینترنت رایگان و نامحدود

عکس و تیزر

تیزرها

نظر خود را در رابطه با این محصول به اشتراک بگذارید
بزودی راه اندازی میشود
بزودی راه اندازی میشود