0

سایر-موارد

مهلت اشتراک روز

  • صفحه 1|کل محصولات:
  • 183عنوان
  • 12345678910
سختانه | نصیری
برنامه تلویزیونی "سختانه" سوالات سخت می پرسد ، تا طرح سوالات سخت به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
توضیحات بیشتر
سختانه | نصیری
0.0 (0)
تاک شو سختانه | نصیری
Fetch LoadFieldToTemplateView Error1
سراج
مستند  "سراج" روایتی کوتاهی از شهید مدافع حرم که تکفیری‌ها به کشتن آن افتخار دارند.
توضیحات بیشتر
سراج
0.0 (0)
مستند تجربی سراج
جدید Fetch LoadFieldToTemplateView Error1
سختانه | عسگرپور
برنامه تلویزیونی "سختانه" سوالات سخت می پرسد ، تا طرح سوالات سخت به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
توضیحات بیشتر
سختانه | عسگرپور
0.0 (0)
تاک شو سختانه | عسگرپور
Fetch LoadFieldToTemplateView Error1
حقیقت شهر سوخته
مستند "حقیقت شهر سوخته" روایتی از آزاد سازی شهر موصل از محاصره نیروهای داعش می‌باشد.
توضیحات بیشتر
حقیقت شهر سوخته
5.0 (1)
مستند تجربی حقیقت شهر سوخته
Fetch LoadFieldToTemplateView Error1
سختانه | افخمی
برنامه تلویزیونی "سختانه" سوالات سخت می پرسد ، تا طرح سوالات سخت به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
توضیحات بیشتر
سختانه | افخمی
0.0 (0)
تاک شو سختانه | افخمی
Fetch LoadFieldToTemplateView Error1
سختانه | ابراهیم فیاض
برنامه تلویزیونی "سختانه" سوالات سخت می پرسد ، تا طرح سوالات سخت به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
توضیحات بیشتر
سختانه | ابراهیم فیاض
0.0 (0)
تاک شو سختانه | ابراهیم فیاض
Fetch LoadFieldToTemplateView Error1
گزارش چند قتل
مستند "گزارش چند قتل" به ترورهای مشکوک و سریالی دوران ریاست جمهوری "سید محمد خاتمی" می پردازد و نقش "سعید امامی" در این قتل ها را بررسی می کند.
توضیحات بیشتر
گزارش چند قتل
4.8 (3)
مستند آرشیوی گزارش چند قتل
Fetch LoadFieldToTemplateView Error1
دو پنجره
مستد "دو پنجره" روایت دو شهید از یک نام است.این مستد در مورد دو برادر شهید مدافع حرم است.
توضیحات بیشتر
دو پنجره
2.7 (2)
مستند تجربی دو پنجره
Fetch LoadFieldToTemplateView Error1
همه زندگی من
مستند "همه زندگی من" در مورد یک شهید مدافع حرم لبنانی به نام "قاسم غسان شرف الدین" است.
توضیحات بیشتر
همه زندگی من
0.0 (0)
مستند تجربی همه زندگی من
Fetch LoadFieldToTemplateView Error1
  • صفحه 1|کل محصولات:
  • 183عنوان
  • 12345678910