wait لطفا صبر کنید
  • صفحه 1|کل محصولات:
  • 22عنوان
  • 12
خاطرات یک قاضی
مستند " خاطرات یک قاضی " به زندگینامه و خاطرات مسعود مرادی داور بین المللی پرداخته است.
توضیحات بیشتر
خاطرات یک قاضی
5.0 (2)
مستند خاطرات یک قاضی
من بولت هستم
مستند " I Am Bolt " درباره سریع ترین مرد دنیا یعنی اوسین بولت است.
توضیحات بیشتر
من بولت هستم
4.2 (4)
مستند خارجی من بولت هستم
کفش غیر ملی
مستند " کفش غیر ملی " به تولیدات کفش در کشور ایران می پردازد. 
توضیحات بیشتر
کفش غیر ملی
4.7 (5)
مستند کفش غیر ملی
نینجاهای ایرانی
مستند " نینجاهای ایرانی " روایتی از باشگاهی است که چهار هزار نفر از بانوان در آن آموزش های رزمی می بینند.
توضیحات بیشتر
نینجاهای ایرانی
1.5 (3)
مستند نینجاهای ایرانی
پهلوانی برای امروز
مستند "پهلوانی برای امروز" به موضوع مقایسه دو مفهوم پهلوان و قهرمان می پردازد.
توضیحات بیشتر
پهلوانی برای امروز
5.0 (1)
مستند پهلوانی برای امروز
سفیر صلح
یک سوار کار ایرانی تندیسی از منشور کوروش به انضمام کارت هایی که متن ترجمه شده آن است، به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر از طوس به المپیک چین می برد...
توضیحات بیشتر
سفیر صلح
0.0 (0)
مستند سفیر صلح
پایا
به معرفی شخصیت دکتر "غلام حسین صاحب کار" می پردازد.
توضیحات بیشتر
پایا
0.0 (0)
مستند پایا
  • صفحه 1|کل محصولات:
  • 22عنوان
  • 12