wait لطفا صبر کنید
NotCache List Paramters: 3&0&0!Model&21 Name List:جستجو در کل سایت-دانلودی
  • صفحه 1|کل محصولات:
  • 26عنوان
  • 12
مجموعه چگونه کتاب سواد رسانه ای را تدریس کنیم 2
یکی از اصلی ترین ملزومات کتاب تازه تالیف تفکر و سواد رسانه ای، تربیت و پشتیبانی از مدرسانی است که وظیفه تدریس این کتاب را در سراسر کشور بر عهده دارند.
توضیحات بیشتر
مجموعه چگونه کتاب سواد رسانه ای را تدریس کنیم 2 30%
آموزش فیلم سازی و عکاسی در راه پیمایی اربعین
این مستند آموزشی در چهار قسمت به آموزش عکاسی و مستندسازی از راه پیمایی اربعین می پردازد.
توضیحات بیشتر
آموزش فیلم سازی و عکاسی در راه پیمایی اربعین 30%
مجموعه کامل کیهان ادیسه ای فضا زمانی
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
مجموعه کامل کیهان ادیسه ای فضا زمانی 40%
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 13
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 13
5.0 (1)
مستند سریالی کیهان ادیسه ای فضا زمانی 13
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 12
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 12
5.0 (1)
مستند سریالی کیهان ادیسه ای فضا زمانی 12
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 11
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 11
5.0 (1)
مستند سریالی کیهان ادیسه ای فضا زمانی 11
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 10
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 10
5.0 (3)
مستند سریالی کیهان ادیسه ای فضا زمانی 10
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 9
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 9
5.0 (3)
مستند سریالی کیهان ادیسه ای فضا زمانی 9
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 8
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 8
5.0 (3)
مستند سریالی کیهان ادیسه ای فضا زمانی 8
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 7
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی 7
5.0 (3)
مستند سریالی کیهان ادیسه ای فضا زمانی 7
  • صفحه 1|کل محصولات:
  • 26عنوان
  • 12