wait لطفا صبر کنید
منوی دسترسی
  • صفحه 1|کل محصولات:
  • 26عنوان
  • 12
مجموعه چگونه کتاب سواد رسانه ای را تدریس کنیم 2
یکی از اصلی ترین ملزومات کتاب تازه تالیف تفکر و سواد رسانه ای، تربیت و پشتیبانی از مدرسانی است که وظیفه تدریس این کتاب را در سراسر کشور بر عهده دارند.
توضیحات بیشتر
مجموعه چگونه کتاب سواد رسانه ای را تدریس کنیم 2 30%
آموزش فیلم سازی و عکاسی در راه پیمایی اربعین
این مستند آموزشی در چهار قسمت به آموزش عکاسی و مستندسازی از راه پیمایی اربعین می پردازد.
توضیحات بیشتر
آموزش فیلم سازی و عکاسی در راه پیمایی اربعین 30%
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | از تاریکی نترس
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | از تاریکی نترس
5.0 (1)
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | از تاریکی نترس
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | جهان آزاد
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | جهان آزاد
5.0 (1)
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | جهان آزاد
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | جاودانه
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | جاودانه
5.0 (1)
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | جاودانه
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | پسر الکتریک
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | پسر الکتریک
5.0 (3)
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | پسر الکتریک
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | جهان گمشده
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | جهان گمشده
5.0 (3)
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | جهان گمشده
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | خواهران خورشید
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | خواهران خورشید
5.0 (3)
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | خواهران خورشید
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | اتاق فوق تاریک
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | اتاق فوق تاریک
5.0 (3)
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | اتاق فوق تاریک
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | عمیق عمیق عمیق تر
یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است.
توضیحات بیشتر
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | عمیق عمیق عمیق تر
5.0 (3)
کیهان ادیسه ای فضا زمانی | عمیق عمیق عمیق تر
  • صفحه 1|کل محصولات:
  • 26عنوان
  • 12