مهلت اشتراک روز

0

مهلت اشتراک روز

دایره داوود

دایره داوود

  روایتی از زندگی هنری داوود رشیدی دل شکسته

دل شکسته

دلشکسته داستان دلبستگی دو جوان با طرز فکر متفاوت و از دو خانواده مختلف است که مجبور می‌شوند با هم پایان‌نامه بدهند بدین منظور برای آشنا کردن هم دیگر از جهان‌های خود دوستان یکدیگر را به هم نشان می‌دهند. سرانجام این دو جوان بسیار متفاوت ، به سختی با هم ازدواج می‌نمایند.
بادیگارد

بادیگارد

"حیدر ذبیحی" سرتیم حفاظت از شخصیت ها، در آستانه بازنشستگی است. مشکل پیش آمده در حین یکی از ماموریت ها کم کم به بحرانی بزرگ در زندگی، کار و ارتباطات پیرامون او بدل می شود...
باربیکیو

باربیکیو

مستند "باربیکیو" نشان می‌دهد که چگونه برخی مراسم متداول در کشورهای مختلف جهان، موجب تحکیم دوستی‌ها و سنت‌های قدیمی می‌شوند. این فیلم که به 13 زبان مختلف روایت شده است، طرز تهیه کباب در مناطق مختلف جهان را به نمایش در می‌آورد.